Focus Areas

EdTech sektori partnerid

Tervikliku EdTech ökosüsteemi arendamiseks on meile oluline teha koostööd haridusvaldkonna avalike institutsioonidega ja rahvusvaheliste võrgustikega, kelle abiga saame ühiselt aidata Eesti haridusel jõuda maailma tippu.

Tegevused koostööpartneritega

Illustration

  • Viime koostöös Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudiga läbi koolide ja ettevõtete vahelist koosloome programmi.
  • Alustame koostööd õppimis ja õpetamis uurimislaboriga EduSpace, kus võimalik testida uusi EdTech tooteid ja teenuseid.