Focus Areas

EdTech sektori partnerid

Tervikliku EdTech ökosüsteemi arendamiseks on meile oluline teha koostööd haridusvaldkonna riiklike institutsioonidega ja rahvusvaheliste võrgustikega, kelle abiga saame ühiselt aidata Eesti haridusel jõuda maailma tippu.

Tegevused koostööpartneritega

Illustration

  • Jagame koostöös xEduga rahvusvahelist teadmust läbi ühiste kokkusaamiste ja ürituste, sh XcitED.