Focus Areas

EdTech sektori partnerid

Tervikliku EdTech ökosüsteemi arendamiseks on meile oluline teha koostööd haridusvaldkonna riiklike institutsioonidega ja rahvusvaheliste võrgustikega, kelle abiga saame ühiselt aidata Eesti haridusel jõuda maailma tippu.

Tegevused koostööpartneritega

  • Töötame koos Innovega välja Eesti hariduse ekspordi turundusstrateegiat.
  • Levitame ja tutvustame EdTech kogukonna seas Innoves avatud EL projektide taotlusvoore.
  • Teeme koostööd ettevõtlusõppe edendamiseks, levitades muuhulgas iduettevõtluse mõtteviisi noorte seas.
Illustration

  • Toetame 2019 a. sügisel Eesti EdTech startuppide osalemist Helsingis tegutsevas Euroopa suurimas haridusvaldkonna ärikiirendis xEdu.
  • Jagame koostöös xEduga rahvusvahelist teadmust läbi ühiste kokkusaamiste ja ürituste, sh XcitED.
  • Alustame Eestis xEdu toel koolide ja ettevõtete vahelise koosloome mudeli juurutamist Espoo linna näitel.