Focus Areas

EdTech startupid

Startup Estonia EdTech fookus aitab kaasa koostöös MTÜ EdTech Estoniaga kasvatada Eesti haridusvaldkonna startupide kogukonda ning toetada ettevõtteid nende kasvul.    

Tegevused EdTech startupidele

Tegutsevate ettevõtete toetamine

 • Startupide lahenduste piloteerimine õppeasutustes koostöös HARNO-ga
 • Startupide osalemise ja esindamise toetamine rahvusvahelistel messidel ja konverentsidel. Vaata toetuse tingimusi
 • Startupide laienemise ja kasvu toetamiseks investoritele ja riskikapitali fondidele EdTech-de tutvustamine
 • Teistes iduettevõtluse sektorites (nt HealthTech, MediaTech) haridusele sobivate lahenduste leidmine ja kaasamine

Võrgustumise tegevused

 • Startupide kaasamine rahvusvahelistesse EdTech võrgustikesse. Ühine Põhjmaade võrgustikuga Nordic EdTech Forum
 • Kaks korda aastas ümarlaua korraldamine EdTech startupide teket ning arengut soodustavate hoiakute kujundamiseks koostöös avaliku sektori esindajatega
 • Startupidele meetup-de ja valdkondlike töötubade korraldamine omavahelise koostöö edendamiseks suurürituste raames (nt Latitude59, Startup Week Tallinn, XcitED
Illustration

Uute ettevõtete pealekasvu soodustamine

 • Startupide ja haridusasutuste vahel koosloome programmi läbi viimine uute lahenduste arendamiseks. Programmi koduleht
 • Arendusnädalavahetuse ehk häkatoni korraldamine uute EdTech ideede esile toomiseks
 • Haridusvaldkonna ideede tunnustamine ja toetamine kõrgkoolide STARTER eelinkubaatori programmis
 • Tugiteenuste pakkumine ideefaasis oleva startupi käivitamiseks koostöös Eesti startup kogukonnaga

Eesti EdTechide tutvustamine

 • Startupide kaasamine välisdelegatsioonidega kohtumistele Eesti EdTech lahenduste ja tegevuste tutvustamiseks koostöös Education Nationiga ja Välisministeeriumiga
 • Eesti sisestel üritustel, konverentsidel EdTech tegevuste ja startupide tutvustamine ning nende kaasamine (nt EXEX Edu, EHTL suvekool jt)

Startupide nimekiri

Eestis on registreeritud 52 iduettevõtet seisuga august 2022