Focus Areas

EdTech startupid

Startup Estonia EdTech tegevuste tulemusena on aidatud kaasa kuni 10 ettevõtte laienemisele välisturgudele ning kuni 35 uue idee tekkimisele ja 15 uue lahenduse valideerimisele koostöös haridusasutuste ja -ekspertidega. 

Tegevused EdTech startupidele

Tegutsevate ettevõtete toetamine

 • Startupide lahenduste piloteerimine õppeasutustes koostöös HARNO-ga
 • Startupide osalemise ja esindamise toetamine rahvusvahelistel messidel ja konverentsidel. Vaata toetuse tingimusi
 • Startupide laienemise ja kasvu toetamiseks investoritele ja riskikapitali fondidele EdTech-de tutvustamine
 • Teistes iduettevõtluse sektorites (nt HealthTech, MediaTech) haridusele sobivate lahenduste leidmine ja kaasamine

Võrgustumise tegevused

 • Startupide kaasamine rahvusvahelistesse EdTech võrgustikesse. Ühine Põhjmaade võrgustikuga Nordic EdTech Forum
 • Kaks korda aastas ümarlaua korraldamine EdTech startupide teket ning arengut soodustavate hoiakute kujundamiseks koostöös avaliku sektori esindajatega
 • Startupidele meetup-de ja valdkondlike töötubade korraldamine omavahelise koostöö edendamiseks suurürituste raames (nt Latitude59, Startup Week Tallinn, XcitED
Illustration

Uute ettevõtete pealekasvu soodustamine

 • Startupide ja haridusasutuste vahel koosloome programmi läbi viimine uute lahenduste arendamiseks. Programmi koduleht
 • Arendusnädalavahetuse ehk häkatoni korraldamine uute EdTech ideede esile toomiseks
 • Haridusvaldkonna ideede tunnustamine ja toetamine kõrgkoolide STARTER eelinkubaatori programmis
 • Tugiteenuste pakkumine ideefaasis oleva startupi käivitamiseks koostöös Eesti startup kogukonnaga

Eesti EdTechide tutvustamine

 • Startupide kaasamine välisdelegatsioonidega kohtumistele Eesti EdTech lahenduste ja tegevuste tutvustamiseks koostöös Education Nationiga ja Välisministeeriumiga
 • Eesti sisestel üritustel, konverentsidel EdTech tegevuste ja startupide tutvustamine ning nende kaasamine (nt EXEX Edu, EHTL suvekool jt)

Startupide nimekiri

Eestis on registreeritud 42 ettevõtet seisuga veebruar 2020