Focus Areas

EdTech kogukond

Tervikliku EdTech ökosüsteemi loomiseks on meile oluline kaasata haridusvaldkonda panustavad organisatsioonid, huvihariduse edendajad ja ka riiklikud programmid, mis toetavad tehnoloogia kasutust õppimises ning edendavad ettevõtlikkust. Tegevuse eesmärgiks oleme seadnud vähemalt 1000 õpilase kaasamist kogukonna liikmete pakutavatesse tegevustesse. Tuleviku tegijad on meile olulised!

Tegevused EdTech kogukonnale

Kogukonna liikmete toetamine

Kogukonna tegevuste laiendamine

  • Tõstame koostöös kogukonna liikmetega avalikkuse teadlikkust EdTech valdkonnast, tehes ettekandeid ja avaldades artikleid.
  • Korraldame kogukonna siseseid kohtumisi koostööprojektide algatamiseks ning aitame kaasata ettevõtjaid.
  • Korraldame ühiseid väljasõite teistesse Eesti paikadesse tutvustamaks koolinoortele startup mõtteviisi.
Illustration

Kogukonna võrgustiku kasvatamine

Kaasame oma võrgustikku kõik soovijad, kes
  • pakuvad lastele ja õpilastele võimalusi siduda tehnoloogia kasutus ja iduettevõtte tegemine, nt ideest-tooteni häkatonid, nädalased laagrid õpilastele.
  • pakuvad läbi õppeaasta praktilisi huviringe tehnoloogialaste oskuste ning meeskondliku koostöö arendamiseks.
  • pakuvad teismelistele tüdrukutele STEAM ja tehnoloogiavaldkonna huviringe ning ürituste sarju.
  • pakuvad gümnasistidele startup mõtteviisi edendavaid tegevusi koostöös iduettevõtjatega. 

Kogukonna teadmiste edendamine

  • Pakume võimalusi õppereisideks väljapoole Eestit tutvumaks teiste riikide sarnaste algatustega ja hariduses toimuvate muutustega.

EdTech kogukond

Eestis tegutseb 19 organisatsiooni seisuga september 2019

Vaata ja lae alla EdTech kogukonna liikmete nimekiri