EdTech Ökosüsteem

Eesti haridustehnoloogia ettevõtete ehk EdTech ökosüsteemi osapoolteks on toodete ja teenuste pakkujad, kes aitavad kaasa hariduse innovatsioonile ja ettevõtlusvaimu kasvule elukestva haridustee erinevates etappides. Kliki joonisel nendega tutvumiseks.
Kliki alloleval joonisel ja saa rohkem teada.
Alusharidus ›
Õppijad vanuses 3-7 aastat
Põhiharidus ›
Õppijad vanuses 7-15 aastat
Kesk- ja kutseharidus ›
Õppijad vanuses 16-20
Kõrg- ja täiendharidus ›
Õppijad vanuses 20-100
Alusharidus
Eelkooliiga on üks olulisem etapp haridusteel kujundamaks hoiakuid tänases tehnoloogiarikkas maailmas. Emakeelne hariduslik sisu valmistab väikelapsi usaldama tehnoloogiat ja valmis olema iseseisvaks hakkama saamiseks koolitee algul. Väikelapse haridustee kujundamisel pakuvad täiendavaid võimalusi uute innovaatiliste lahendustega tutvumiseks mitmed huvihariduse ringid, haridusalgatused, kus tähelepanu all on robootika teemad ning kaasavad õppemetoodid.
Alpa Kids
Kultuuritundmise mobiilirakendus
ALPA Kids on kultuuripõhine, hariv ja mänguline mobiiliplatvormi eelkooliealistele lastele, nende vanematele ja lasteaednikele.

ALPA Kidsil on mängud nii tähestiku, kohaliku looduse ja numbrite õppimiseks kui ka lõbusaid puslemänge. Lisaks leiab ka ALPA folkloorimooduli koos 7 esimese vahva salmivideoga.

ALPA Kids osaleb Eesti esimeses koosloome programmis, kus lahenduse loomisel ja täiustamisel on partneriteks Kolga Lasteaed, Loksa Lasteaed Õnnetriinu, Tallinna Saksa Gümnaasium ja Lasteklubi Väike Päike.

Ettevõte on asutatud aastal 2018.
Bizplay
Ettevõtluse ja rahatarkuse õppemängud
Bizplay pakub koolides kasutamiseks mõeldud õppeprogramme ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja rahatarkuse õpetamiseks. Programmid sisaldavad õpilase ja õpetaja juhendmaterjale, mänguvahendite komplekti ning digiplatvormi rollimängul põhineva õppe läbiviimiseks.

Ettevõte on loonud kolm teemamängu, sh  eelkooliealistele lastele isikliku raha kasutamise mängu "Minu on raha", perena majandamist ja säästmist õpetava “Ettevõtlik pere” õpilastele vanuses 7-12 aastat ja ettevõttena tegutsemist ja maksude rolli majanduses õpetava mängu “Ettevõtlik kodanik” 12-16 aastastele õpilastele.

Ettevõte on asutatud aastal 2013.
Dilesy
Digitaalne jutupliiats
Digitaalne jutuvestmise pliiats väikelastele numbrite, sõnade ja loodusimede õppimiseks läbi arendava mängu.

Jutupliiatsi kasutamisega hakkavad  teemaraamatus pildid elama, mis kaasab lapsi põnevalt uue teemaga tutvuma. 

Ettevõte on asutatud aastal 2013.
Eliis
Lasteaedade õppekorralduse infosüsteem
ELIIS on praktiline, innovatiivne ja kergesti kasutatav infosüsteem, mis lihtsustab lasteaia töötajate igapäevatööd ning muudab kommunikatsiooni lapsevanematega mugavamaks.

Eliisi teenus sisaldab õpetajasõbralikku päevikut, mugavat laste info haldamist, põhjalikku suhtlusmoodulit, detailset statistikat, aruannete koostamist ning palju muid funktsioone, mis on kasulikud nii lasteaiaõpetajatele, lasteaiajuhatajatele, omavalitsuste töötajatele kui ka lapsevanematele.

Ettevõte on asutatud aastal 2013
Huviringid ja haridusalgatused
ASÕP
Asendusõpetajate programm koolidele
Asendusõpetajate programm aitab koolidel kiiresti leida lühikeseks perioodiks asendusõpetaja kõikides ainevaldkondades, et ei jääks ära ükski ainetund.

ASÕP-i tugevuseks on lai tulevastest, praegustest ja endistest õpetajatest võrgustik, kes soovivad kaasa aidata õpetajate puuduse leevendamisele koolides. Õpetama on oodatud ka kõrgharidusega erialaspetsialistid, kes on läbinud pedagoogilise või andragoogika täiendkoolituse.

Algatus on loodud aastal 2017 ja seda toetab Heateo SA Haridusfond.
Ettevõtlusküla
Ettevõtluse ja rahatarkuse koolitusprogrammid
Ettevõtluskülas mängitakse ettevõtluse, majanduse ja rahatarkuse aluseid tutvustavaid rollimänge.

Ettevõtlusküla programmid koondavad endasse rõõmsa elamuse ning efektiivse õpikogemuse juba alates viiendast eluaastast kuni täiskasvanueani välja. Rollimängud on jagatud etappideks, kus mäng vaheldub juhendaja abil tehtu analüüsimise ja uute teadmiste omandamisega ning seoste leidmisega mängu ja päriselu vahel.

Täiskasvanute programmides käsitletakse teemasid nagu ettevõtja mõtteviis, äriideede leidmine, meeskonnatöö jpm.

Algatus on loodud aastal 2013.
Roboolümpia
Veebipõhine robootikavõistlus
RoboOlümpia on väljakutse, kus saavad 5-14. aastased lapsed ja noored panna end lõbusal moel proovile probleemide lahendamises, koostööoskuses ja loovuses edendades STEAM valdkonna oskusi.

RoboOlümpia toimub seetõttu, et programmeerimine on uus tiimisport tuleviku-innovaatoritele ja tehnoloogialoojatele. RoboOlümpia on heaks alguseks robootikahuvi loomisel, kus saavad osaleda kõiki haridusasutused, huviringid ja nutipered.

Algatus on loodud aastal 2019.
Startup Alfa
Alushariduse robootika huviringid
Startup Alfa toetab laste tulevikuoskuste arendamist. Julgustame juhendajaid mängulise ja käed-külge ringitegevuse kaudu nakatama lapsi ettevõtluspisikuga.

Viime kokku ringide käivitajad ja organisatsioonid, anname hoogu uute robootikaringide tekkimisele. Meie veebilehel saavad robootikaringi käivitamise soovist teada anda üheltpoolt haridusasutused, ettevõtted ja lapsevanemad. Teiseltpoolt aktiivsed ettevõtjad, õpetajad ja nutivanemad, kes on valmis hakkama ringi eestvedajaks.

Algatus on loodud aastal 2018.
Riiklikud ja ülikoolide programmid
Progetiiger
ProgeTiiger - tehnoloogiaõppe programm
ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ning toetada juhendajaid tehnoloogiaoskuste õpetamisel. Programmis on neli alameesmärki:

Laste ja koolinoorte huvi tõstmine inseneriteaduste vastu läbi robootika ja programmeerimise; õpetajate ja juhendajate koolitamine; haridusasutuste kaasamine ProgeTiigri võrgustikku; haridusasutustele uute tehnoloogiaseadmete soetamise toetamine.

ProgeTiigri programmi koordineerib HITSA ja see on loodud aastal 2014.
Põhiharidus
Selles vanuses on lapsed kõige avatumad uutele lahendustele, samas on teismeiga kriitilise tähtsusega, kus arvestada tuleb poiste ja tüdrukute erisustega ja huviteemade lahknemisega. Selles hariduse elutsüklis pakutakse mitmeid digitaalseid lahendusi nii õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile kui ka põhikoolile tervikuna. Sama olulisel kohal on huviharidus, mis avab uksed ettevõtlikkuse ja tehnoloogia võimaluste maailma.
3DC Education
3D disainimise rakendus
3DC on lihtne rakendus kõikidele nutiseadmetele, millega saab õppida disainima 3D mudeleid.

Valminud mudeleid saab 3D printeriga välja printida. Rakendus sobib kasutamiseks koolidele.

Ettevõte on asutatud aastal 2015.
99math
Matemaatikamäng põhikoolile
99math on mõnus klassiruumi võistlusmäng põhikooli matemaatikateemade harjutamiseks ja kinnistamiseks.

99math pakub koolidele osalemist ülemaailmsetel matamängude päevadel, kus 3-liikmelised õpilasmeeskonnad võistlevad reaalajas teiste omavanuste õpilastega.

Ettevõte on asutatud aastal 2019.
Bizplay
Ettevõtluse ja rahatarkuse õppemängud
Bizplay pakub koolides kasutamiseks mõeldud õppeprogramme ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja rahatarkuse õpetamiseks. Programmid sisaldavad õpilase ja õpetaja juhendmaterjale, mänguvahendite komplekti ning digiplatvormi rollimängul põhineva õppe läbiviimiseks.

Ettevõte on loonud kolm teemamängu, sh  eelkooliealistele lastele isikliku raha kasutamise mängu "Minu on raha", perena majandamist ja säästmist õpetava “Ettevõtlik pere” õpilastele vanuses 7-12 aastat ja ettevõttena tegutsemist ja maksude rolli majanduses õpetava mängu “Ettevõtlik kodanik” 12-16 aastastele õpilastele.

Ettevõte on asutatud aastal 2013.
CXS Baltics
Õpianalüütika lahendused koolidele
CXS Baltics pakub koolidele Insight nimelist diagnostilist õpianalüütika tööriista, mis aitab mõista kooli õpikeskkonda, kasutades võimsaid visualiseerimisriistu, mis põhinevad rahvusvahelistel uuringutel.

Insight aitab professionaalidel teha koostööd probleemide tuvastamisel, samuti õpilaste tulemusi parandavate lahenduste kavandamisel ja jälgimisel.

Ettevõte Eesti filiaal on asutatud aastal 2017.
Clanbeat Education
Inimeste arengu juhtimise tarkvara
Clanbeat on platvorm, mis aitab uutel inimestele koolikeskkonda paremini sisseelada, juhtida nende arengut ning siduda nad kokku üheks toetavaks kogukonnaks läbi rõõmude ja murede jagamise ning üksteise toetamise.

Clanbeat pakub üks-ühele toetusprogrammi nii õpetajatele kui ka õpilastele. Clanbeat lahenduse abil saavad õpilased eesmärgistada oma õppetööd, reflekteerida õpitut ning saada tuge klassikaaslastelt oma eesmärkide täitmisel.

Ettevõte on asutatud aastal 2018.
CogniSpot
Õpilase isiksusekeskne konsultatsiooniplatvorm
CogniSpot on lapse isiksusekeskne interaktiivne suhtlus- ja konsultatsiooniplatvorm koolidele, õpetajatele ja 6–12-aastaste lastega peredele.

CogniSpot pakub lahendust, mis hindab ja kvantifitseerib iga lapse käitumisjooni ja harjumusi. Platvorm hõlbustab ja annab võimaluse lapsevanemate, koolide ja psühholoogide vaheliseks koostööks.

CogniSpot osaleb Eesti esimeses koosloome programmis, kus lahenduse loomisel ja täiustamisel on partneriteks Rocca al Mare Kool ja Põltsamaa Ühisgümnaasium.

Ettevõte on asutatud aastal 2019
EduScape
STEAM põgenemismängud
EduScape muudab iga ruumi põnevaks teadusteemaliseks põgenemistoaks.

EduScape pakub "hulu teadlase" teemalisi mängu, kus osalejatel tuleb püüda mänguruumist aja peale ülesannete lahendamisel põgeneda. EduScape pakub õpetajatel koolitusi, kuidas siduda mängud loodusainete õppekavaga.

Ettevõte on asutatud aastal 2019
FeedBee
FeedBee - koolipäeva tagasiside rakendus 
FeedBee on lahendus, millega õpilane saab juhtida oma emotsioone, mis tekivad koolipäeva jooksul. Õpilased saavad õpetajale tagasisidestada õppetunnis toimunud tegevsui ning küsida tuge kaasõpilastelt.

FeedBee lahendus aitab vähendada koolihirmu ning toetab haridusliku erivajadusega õpilast tema õpiteel. FeedBee lahendus sai alguse Garage48 EdTech häkatonilt 2018, saavutades parima idee tunnustuse.

Ettevõte on asutatud aastal 2018.
Foxcademy
Matemaatika, keemia ja füüsika õpirakendus
Foxcademy on parim keskkond matemaatika, keemia ja füüsika õppimiseks. Kõik digitaalsed materjalid on loodud uute teadmiste omandamiseks, harjutamiseks ning arusaamise kontrollimiseks õppides nii individuaalselt kui ka grupis.

Foxcademy õppematerjalid katavad 7.-12. klassi teemasid, vastavad riiklikule õppekavale ning on aineõpetajate poolt retsenseeritud.

Ettevõte on asutatud aastal 2015.
Futuclass
Virtuaalreaalsusmäng loodusainetes
Futuclass on haarav ja hariv virtuaalreaalsusmäng, kus viiakse läbi teaduskatseid, pakkudes väljakutseid nii algajatele kui ka õpetajatele, kes soovivad koolis lisada loodusainete õppimisele uudsust.

Futuclass osaleb Eesti esimeses koosloome programmis, kus lahenduse loomisel ja täiustamisel on partneriteks Põltsamaa Ühisgümnaasium ja Tallinna Kuristiku Gümnaasium.

Ettevõte on asutatud aastal 2017
Kõneravi
Kõneharjutuste kogumik koolide logopeedidele
Kõneravi.ee on veebipõhine interaktiivne harjutuste keskkond, mille eesmärk on aidata inimestel, kellel esineb kõnekahjustus ehk afaasia, õppida uuesti rääkima, kõnest aru saama, kirjutama ja lugema.

Teaduslikut tõendatud harjutused toetavad traditsioonilist kõneteraapiat ning on suureks abivahendiks koolide logopeedidele.

Ettevõte on asutatud aastal 2013.
Lingvist
Võõrkeele õpperakendus igale inimesele
Lingvist on kõige nutikam ja kiirem vahend sõnavara iseseisvaks omandamiseks, mis on kasutusel üle maailma ning kasutatav 10 erinevas keeles.

Lingvist kasutab iga inimese õpitee kujundamisel tehisintellekt ehk AI tehnoloogiat, arvestades õpitaset ning jätkates sealt kus pooleli. Lingvistiga saab harjutada õpitava võõrkeele grammatikat ja hääldust.

Ettevõte on asutatud aastal 2013
Merkuur
Mobiilne tehnoloogiaklass
Merkuuri unistuste tehnoloogiaklass sõidab kohale igasse kooli või maakonnakeskusse, kus iga õpilane, õpetaja ja lapsevanem saab proovile panna oma insenerioskused, katsetada erinevaid töövahendeid ning valmistada põnevaid tooteid.

Merkuur viib läbi huviringe, kus noortel võimalik tutvuda puidu, metalli ja inseneeria valdkondadega ning käed-külge valmistada põnevaid tooteid.

​Ettevõte on asutatud aastal 2015.
Mobi Lab
Liitreaalsuse rakendus loodusainetele
Mobi Labi liitreaalsuse platvormiga saab mitmekesistada e-õpet.

Vastavalt õppeainele saab õpetaja ise laadida üles illustreerivaid 3D mudeleid ning teha liitreaalsuse abil õppimine kaasahaaravaks ja meeldejäävaks kogemuseks igas Eestimaa koolis või kodus.

Mobi Lab on loonud põneva rakenuduse Eesti Loodusmuuseumile, millega saab tutvuda SIIN. 

Ettevõte on asutatud aastal 2019 
Numro
Nutiseadme tark ajakasutusrakendus
Numro on nutirakendus, mis aitab lapsevanemal piirata lapse nutiseadme kasutust, jälgida lapse asukohta ning muuta nutiseadmes veedetud aeg Numro arendavate ülesannete kaudu lapse jaoks harivaks.

Numro võimaldab määrata lapse uneaega, seadme kasuatmise päevalimiiti ja selle juures pakub arendavaid ja harivaid matemaatika teemalisi küsimusi.

Ettevõte on asutatud aastal 2016
Nutisport
Nutikas matemaatika õppemäng
Nutisport on matemaatikamäng, mis pakub eduelamust nii õpilasele kui ka õpetajale. Mängu teeb huvitavaks matemaatika õppimine läbi kujundliku linna, kus on matemaatikast pärit terminite nimedega tänavad, tänavatel paiknevad majad ning majadel on korrused.

Lisaks matemaatika mängulisele õppimisele viib Nutisport läbi võistluseid õpitu kinnistamiseks kahes keerukusastmes.

Ettevõte on asutatud aastal 2013.
Opiq
Digitaalsete õpikute platvorm
Opiq koondab riiklikkule õppekavale vastavat digitaalset retsenseeritud õpisisu, mis on loodud oma ala ekspertide – teadlaste, toimetajate ja õpetajate poolt.

Opiqu platvorm töötab igal seadmel ning võimaldab otsingu filtreid kasutades leida sobiva õpisisu vastavalt ainevaldkonnale, teemale ja haridustasemele.

Ettevõte on asutatud aastal 2014.
Scoove
Õuesõppe mänguplatvorm
Scoove on õuesõppe mänguplatvorm õpetajatele ja õpilastele, mis võimaldab väljaspool klassiruumi viia läbi hariduslikku orienteerumismängu.

Õpetaja loob mängu ja lapsed saavad konkreetses piirkonnas GPS signaalil põhinevalt vastata nutiseadmes ümbritsevaga või teemaga seonduvatele küsimustele. Küsimused avanevad vastavalt kaardil märgitud asukohale, mis seob omavahel uute teadmiste saamise ja õues liikumise.

Scoove loojateks on ettevõte Loquiz, mis on asutatud aastal 2011.
Speakly
Võõrkeelte õppeplatvorm
Speakly on pühendunud keeleõppe arendamisele, kasutades selleks kompleksset teadusel põhinevat lähenemist ja uuringuid, et muuta keeleõpe kõikidele lihtsaks.

Speakly õpetab sõnu ja lauseid selle järgi, kui olulised need statistiliselt päris elus on. See teeb õppeprotsessi keeltekoolidega võrreldes 4-5 korda kiiremaks.

Speakly võimaldab keeleõpet 7-s erinevas võõrkeeles.

Ettevõte on asutatud aastal 2018.
Stuudium
Kooli õppekorralduse infosüsteem
Stuudium on õppekorralduse infosüsteem, mis toetab haridusasutuse igapäevast õppekorraldust, sh huviringide tööd ning loob suhtluskanalid kooli ja perede vahel.

Stuudium pakub võimalust luua tunnikavad, anda õpilastele õpitu kohta hinnanguid ning viia läbi arenguvestlusi. Lisaks võimaldab rakendus luua õppematerjale või kasutada Opigu platvormi ja viia läbi küsitlusi.

Ettevõte on asutatud aastal 2001.
TaskuTark
Taskutark - õppevara koondav rakendus
Taskutarga eesmärk on anda õpilastele võimalus õppida ükskõik kus, kasutades kõige sobivamat tehnoloogilist seadet. Taskutark sisaldab õppeaineid kõigis ainevaldkondades vastavalt koolitasemele, mida õpetajad ise jagavad.

Taskutark pakub nii teoreetilist lugemismaterjali, videoid, loenguid, harjutusi kui ka eneseanalüüsi teste.

Lisaks pakub Taskutark esimest e-mälumängu, kus oma teadmisi proovile panna. Vaata malumang.ee

Ettevõte on asutatud aastal 2013.
Tebo
Õppematerjalide jagamise platvorm
Tebo Õpiveeb koondab õpetajate loodud õppematerjalid ning võimaldab neid üksteisega jagada ning saada tunnustust ja innustust uute materjalide loomisel.

Lisaks võimaldab Tebo Õpiveeb koondada oma klassimaterjalid ühte kogumikku ning kaasta õpilased materjale kasutama. Samuti pakub Õpiveeb interaktiivsete harjutuste loomist õpilastele.

Ettevõte on asutatud aastal 2015.
Tutorid
Üks-ühele õppe haldusvahend juhendajatele 
Tutor.id aitab professionaalsetel juhendajatel automatiseerida nende äri- ja õppeprotsesse, et nad saaksid keskenduda oma õpilastele ja enda ametialasele arengule.

Lisaks pakub Tutor.id lahendust õpiraskuste ja erivajadustega õpilaste paremaks kaasamiseks, aidates leida sobivaid juhendajaid ning koostada personaalne õppekava üks-ühele õppes.

Ettevõte on asutatud aastal 2015.
eKool
Kooli õppekorralduse infosüsteem 
eKool aitab tulemuslikumalt õppida ja õpetada, ühendades kiirelt ja mugavalt ühtseks õppivaks kogukonnaks õpilased ja nende pered ning õpetajad, koolid ning koolipidajad.

eKool aitab luua tunniplaane, lisada õppematerjale, hallata õppetöö ülesandeid nii koolis kui ka kodus ning edastada õpitulemusi.

Ettevõte on asutatud aastal 2005.
Huviringid ja haridusalgatused
ASÕP
Asendusõpetajate programm koolidele
Asendusõpetajate programm aitab koolidel kiiresti leida lühikeseks perioodiks asendusõpetaja kõikides ainevaldkondades, et ei jääks ära ükski ainetund.

ASÕP-i tugevuseks on lai tulevastest, praegustest ja endistest õpetajatest võrgustik, kes soovivad kaasa aidata õpetajate puuduse leevendamisele koolides. Õpetama on oodatud ka kõrgharidusega erialaspetsialistid, kes on läbinud pedagoogilise või andragoogika täiendkoolituse.

Algatus on loodud aastal 2017 ja seda toetab Heateo SA Haridusfond.
Edumus
Spetsialistide kaasamine õpetajateks
Edumuse kaudu saavad töötavad spetsialistid kogutud oskuste- ja teadmistepagasiga panustada Eesti noorte haridusse, õpetades ühe õppeaasta jooksul ühele klassile ühte ainet.

Edumuse eesmärk on luua koolitusprogramm, mida haridusettevõtjad üle maailma saaks kasutusele võtta ja rakendada. Programmi kaudu saab enam säravaid spetsialiste osalise koormusega koolidesse õpetama ning seeläbi õpetajate puudust leevendada ja haridust praktilisemaks muuta.

Algatus on loodud aastal 2018.
Ettevõtlusküla
Ettevõtluse ja rahatarkuse koolitusprogrammid
Ettevõtluskülas mängitakse ettevõtluse, majanduse ja rahatarkuse aluseid tutvustavaid rollimänge.

Ettevõtlusküla programmid koondavad endasse rõõmsa elamuse ning efektiivse õpikogemuse juba alates viiendast eluaastast kuni täiskasvanueani välja. Rollimängud on jagatud etappideks, kus mäng vaheldub juhendaja abil tehtu analüüsimise ja uute teadmiste omandamisega ning seoste leidmisega mängu ja päriselu vahel.

Täiskasvanute programmides käsitletakse teemasid nagu ettevõtja mõtteviis, äriideede leidmine, meeskonnatöö jpm.

Algatus on loodud aastal 2013.
Future Heroes
Ettevõtlikkust kasvatav programm tüdrukutele
Superheroes on ettevõtlikkust ja eestvedamist arendav programm 13–17-aastastele tüdrukutele, et avada nende potentsiaal olla liidrid ja tunda ennast tõeliste superkangelastena.

4-kuulise programmi jooksul saavad tüdrukud proovida oma supervõimeid, omandades oskusi iseseisvaks eluks ning viies läbi ühiseid projekte viieliikmelistes rühmades. Future Heroes aitab leida uusi mõttekaaslasi ning saada inspiratsiooni eeskujudest. Future Heroesega saab iga neiu viia oma unistused ellu!

Algatus on loodud aastal 2016.
HK Unicorn squads
HK Unicorn Squad - tehnoloogiaõppe huviringid tüdrukutele
HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Eesmärk on äratada ja kasvatada tehnikaalast huvi tüdrukute seas läbi praktiliste ülesannete.

HK Unicorn Squad-i visioon on kasvatada huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu 7–14aastaste tüdrukute seas.

Algatus sai alguse aastal 2018.
Haridusfond
Hariduse filantroopiafond
Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille on ellu kutsunud uue põlvkonna ettevõtjad. Haridusfond annab hoo sisse algatustele, mis aitavad lahendada olulisi kitsaskohti Eesti hariduses.

Haridusfond ootab algatusi, millel on potentsiaal olemasolevat haridussüsteemi heas mõttes raputada ja uuele tasemele aidata.

Fond on asutatud aastal 2018
Hariduskiirendi
Ettevõtluse ja tehnoloogia programm õpilastele
Hariduskiirendi toetab noorte tulevikuoskuste kujundamist edendades ettevõtlikkuse mõtteviisi läbi tehnoloogia oskusliku kasutamise.

Hariduskiirendi pakub programme, kus õpitakse siduma robootikat ettevõtlusega ning pakutakse koolidele startup mõtteviisi edendavat valikõppekava. Samuti viib hariduskiirendi läbi minihäkatone õpilastele.

Algatus on asutatud aastal 2018
Hüppelaud
Tehnoloogiahuviliste noorte suveprogramm
Hüppelaud on suvekool 14-19 aastastele noortele, kes oma ala asjatundjatest mentorite juhendamisel ehitavad viie päevaga valmis käegakatsutavad tehnoloogilised prototüübid, mis lahendavad igapäevaelus esinevaid probleeme.

Hüppelaud kestab 5 päeva, kus igal päeval on noortele seatud eesmärgid, et jõuda suvekooli lõpuks esitletava lahenduseni. Suvekoolis osaleb u 100 noort, kes kõik saavad võrdselt panustada millegi uue loomisse.

Algatus on loodud aastal 2017.
Koodiklubi
Programmeerimise ringid 1-5. klasside õpilastele
Koodiklubi pakub noortele, tulevastele IT-miljonäridele, võimalust õppida programmeerimist huviringides, kus õpilased õpivad ise arvutimänge looma!

KoodiKlubi progeringi oodatakse õpilasi, kes käivad 1.-5.klassis ja keda õpetavad gümnaasiuminoored.

Algatus on loodud aastal 2019.
Roboolümpia
Veebipõhine robootikavõistlus
RoboOlümpia on väljakutse, kus saavad 5-14. aastased lapsed ja noored panna end lõbusal moel proovile probleemide lahendamises, koostööoskuses ja loovuses edendades STEAM valdkonna oskusi.

RoboOlümpia toimub seetõttu, et programmeerimine on uus tiimisport tuleviku-innovaatoritele ja tehnoloogialoojatele. RoboOlümpia on heaks alguseks robootikahuvi loomisel, kus saavad osaleda kõiki haridusasutused, huviringid ja nutipered.

Algatus on loodud aastal 2019.
Robotex
Robotex - robootikafestival
Robotex on iga-aastane sündmus ja planeedi suurim robootikafestival. Tuhanded võistlejad, ettevõtete juhid, õpilased, üliõpilased ja perekonnad tulevad kokku, et kuulata robootika juhtivspetsialistide ettekandeid, ehitada roboteid ja saada teada tehnoloogia uusimatest arengutest.

Festival kestab kolm päeva, kus toimuvad mitmed võistlused erinevates raskusastmetes ja kategooriates, milleks valmistutakse igas robootikaringis pikalt ette.

Festival sai alguse aastal 2001
Spark Makerlab
STEAM valdkonna loovtöökoda
SPARK Makerlab on füüsiline ruum Tartu Kesklinnas, kus on võimalik kohata omasuguseid (hobi)insenere ja leidureid, aga ka käsitöölisi, meisterdajaid ja kunstnikke, kellega ühiselt projekte ja ideid reaalsuseks muuta.

SPARK Makerlab korraldab kuni 15-aastastele noortele töötubasid, pakub mitmeid huviringe ning on asutanud Inseneeriakooli.

Töökoda on asutatud aastal 2016.
TECHnolik
TECHnolik - tehnoloogia ja meedialaager
TECHnolik viib kokku tehnoloogiahuvi ja loovuse, viies läbi meedialaagreid vene keelt kõnelevatele lastele.

Loovtegevustega tuttavaks saamiseks toimuvad töötoad animatsiooni ja origami tegemise õppimiseks ning robootikaga tegelemiseks. Lisaks on TECHnolik tootnud ETV Pluss kanalile saatesarja, mis tutvustab lastele teaduse ja tehnoloogiaga seotud ameteid ning saavutusi.

Algatus on loodud aastal 2017.
Tagasi Kooli
Külalistunnid koolidele ja töövarjutamine õpilastele
Tagasi Kooli on külalistundide vahendaja ja e-külalistundide läbiviija. 2019/2020 õppeaastal on võetud eesmärgiks pakkuda õpilastele ka karjääriteemalisi õppekäike ja töövarjuvõimalusi.

Tagasi Kool on kodanikualgatus, mille eesmärk on viia õpilasteni eluoskused, et ühiskonnas hästi hakkama saada. Alates 2012. aastast on Tagasi Kooli kaudu läbi viidud ca 3000 külalistundi ja üle 100 e-külalistunni kümnetele tuhandetele õpilastele. 

Algatus on loodud aastal 2012.
Vivita
Laste loovuskiirendi
Vivita toob Vivita lapsed kokku loovust arendavasse loomelaborisse Vivistop, kus koos teistega oma ideid käed-külge põhimõttel ellu viia.

Lisaks pakub Vivita laste loovust toetavat  riistvaralahendus Viviware, mis võimaldab luua kiiresti loovust arendavaid prototüüpe ning koondada loodud tööd My Vivita rakendusse.

Vivita on laienenud Jaapanisse, Singapuri ja Souli, luues rahvusvahelise laste loovuskiirendi kogukonna.

Ettevõte on asutatud aastal 2018.
Riiklikud ja ülikoolide programmid
EDUlab
Haridusuuenduse inkubaator õpetajatele
EDUlab on oma olemuselt justkui inkubaator, mis on loodud õppimise, uuendus- ja uurimistegevuste toetamiseks kestusega kuni 4 aastat. 

EDUlab töötab kõiki osapooli kaasava nn praktikakogukonnana. EDUlabi tegevused jagunevad nelja järjestikusesse etappi - koosloomine, uurimine, laiendamine ja levitamine ja järjepidevuse tagamine.
Omandatud teadmise omaksvõttu toetavad Innovatsioonilabori koolitused.

EDUlab on loodud aastal 2015.
EduTegu
Ettevõtlusõppe programm
Ettevõtlusõppe programm toetab nii koole, tööandjaid kui noori ettevõtlikkuse arendamisel ja ettevõtlusõppe rakendamisel ning ettevõtlusõppes osalemisel.

Programmi viib ellu Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel- ja liikides ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Ettevõtlusprogrammi all tegutsevad omakorda STARTER programm ning JA Eesti õpilasfirmade programm, mis pakuvad õppijatele äriideede arendamise kogemuse.
Ettevõtlik Kool
Ettevõtlusõpet edendav haridusprogramm
Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtliku Kooli metoodika toetab õpilaste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet õpetajate ning õpilaste vahel.

Programm on loodud aastal 2006
Junior Achievement
Noorte õpilasfirmade programm
Junior Achievement Eesti missioon on arendada noortes ettevõtlikkust, toetada ettevõtlust suunavaid valikuid ja kujundada noortes majanduslikult mõtlemist.

JA pakub koolidele õpilasfirmade loomise programmi koos metoodiliste juhenditega. Iga-aastane programm lõppeb õpilasfirmade loodud tooteid tutvustava suure laadaga.

Lisaks koolides toimuvale programmile korraldab JA koos oma vilistlastega erinevates regioonides õpilastele uute ideede häkatone.

Programm sai alguse aastal 1992.
Progetiiger
ProgeTiiger - tehnoloogiaõppe programm
ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ning toetada juhendajaid tehnoloogiaoskuste õpetamisel. Programmis on neli alameesmärki:

Laste ja koolinoorte huvi tõstmine inseneriteaduste vastu läbi robootika ja programmeerimise; õpetajate ja juhendajate koolitamine; haridusasutuste kaasamine ProgeTiigri võrgustikku; haridusasutustele uute tehnoloogiaseadmete soetamise toetamine.

ProgeTiigri programmi koordineerib HITSA ja see on loodud aastal 2014.
Teaduskool
TÜ Teaduskool võimekatele õpilastele
Tartu Ülikooli teaduskool pakub arenguvõimalusi kõigile võimekatele põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele sõltumata elukohast.

Teaduskooli tegevustes on kolm omavahel seotud liini - koolitused ja e-kursused õpilastele, huvi tekitavad ning arengut stimuleerivad võistlusmängud ja tipptaseme olümpiaadid.

Teaduskool viib läbi üle-eestilisi ainevaldkondlikke võistlusmänge matemaatikas, informaatikas ja füüsikas. Samuti korraldab Teaduskool mitmeid ainevaldkondlikke olümpiaade.

Teaduskool on loodud 1992.
Kesk- ja kutseharidus
Täiskasvanuks sirgumisel on noortel suuremad väljakutsed, edastades nõudmisi selle kohta, kelleks on soov kujuneda. Ootus on õppimist toetavatele lahendustele, sest aega napib nii õppijal kui ka juhendajal. Ühtlasi on ka õppeasutustel kõrgemad soovid, mis toetaksid igapäevast õppetööd innovatiivselt. Huvihariduses pööratakse enam tähelepanu tulevasele karjäärivalikule, pakkudes teadmisi tõstvaid tegevusi mõnes uues tuleviku valdkonnas, hõlmates muuhulgas ka tehnoloogia oskuslikku kasutust.
3DC Education
3D disainimise rakendus
3DC on lihtne rakendus kõikidele nutiseadmetele, millega saab õppida disainima 3D mudeleid.

Valminud mudeleid saab 3D printeriga välja printida. Rakendus sobib kasutamiseks koolidele.

Ettevõte on asutatud aastal 2015.
CXS Baltics
Õpianalüütika lahendused koolidele
CXS Baltics pakub koolidele Insight nimelist diagnostilist õpianalüütika tööriista, mis aitab mõista kooli õpikeskkonda, kasutades võimsaid visualiseerimisriistu, mis põhinevad rahvusvahelistel uuringutel.

Insight aitab professionaalidel teha koostööd probleemide tuvastamisel, samuti õpilaste tulemusi parandavate lahenduste kavandamisel ja jälgimisel.

Ettevõte Eesti filiaal on asutatud aastal 2017.
Clanbeat Education
Inimeste arengu juhtimise tarkvara
Clanbeat on platvorm, mis aitab uutel inimestele koolikeskkonda paremini sisseelada, juhtida nende arengut ning siduda nad kokku üheks toetavaks kogukonnaks läbi rõõmude ja murede jagamise ning üksteise toetamise.

Clanbeat pakub üks-ühele toetusprogrammi nii õpetajatele kui ka õpilastele. Clanbeat lahenduse abil saavad õpilased eesmärgistada oma õppetööd, reflekteerida õpitut ning saada tuge klassikaaslastelt oma eesmärkide täitmisel.

Ettevõte on asutatud aastal 2018.
FeedBee
FeedBee - koolipäeva tagasiside rakendus 
FeedBee on lahendus, millega õpilane saab juhtida oma emotsioone, mis tekivad koolipäeva jooksul. Õpilased saavad õpetajale tagasisidestada õppetunnis toimunud tegevsui ning küsida tuge kaasõpilastelt.

FeedBee lahendus aitab vähendada koolihirmu ning toetab haridusliku erivajadusega õpilast tema õpiteel. FeedBee lahendus sai alguse Garage48 EdTech häkatonilt 2018, saavutades parima idee tunnustuse.

Ettevõte on asutatud aastal 2018.
Foxcademy
Matemaatika, keemia ja füüsika õpirakendus
Foxcademy on parim keskkond matemaatika, keemia ja füüsika õppimiseks. Kõik digitaalsed materjalid on loodud uute teadmiste omandamiseks, harjutamiseks ning arusaamise kontrollimiseks õppides nii individuaalselt kui ka grupis.

Foxcademy õppematerjalid katavad 7.-12. klassi teemasid, vastavad riiklikule õppekavale ning on aineõpetajate poolt retsenseeritud.

Ettevõte on asutatud aastal 2015.
Futuclass
Virtuaalreaalsusmäng loodusainetes
Futuclass on haarav ja hariv virtuaalreaalsusmäng, kus viiakse läbi teaduskatseid, pakkudes väljakutseid nii algajatele kui ka õpetajatele, kes soovivad koolis lisada loodusainete õppimisele uudsust.

Futuclass osaleb Eesti esimeses koosloome programmis, kus lahenduse loomisel ja täiustamisel on partneriteks Põltsamaa Ühisgümnaasium ja Tallinna Kuristiku Gümnaasium.

Ettevõte on asutatud aastal 2017
Lingvist
Võõrkeele õpperakendus igale inimesele
Lingvist on kõige nutikam ja kiirem vahend sõnavara iseseisvaks omandamiseks, mis on kasutusel üle maailma ning kasutatav 10 erinevas keeles.

Lingvist kasutab iga inimese õpitee kujundamisel tehisintellekt ehk AI tehnoloogiat, arvestades õpitaset ning jätkates sealt kus pooleli. Lingvistiga saab harjutada õpitava võõrkeele grammatikat ja hääldust.

Ettevõte on asutatud aastal 2013
Mobi Lab
Liitreaalsuse rakendus loodusainetele
Mobi Labi liitreaalsuse platvormiga saab mitmekesistada e-õpet.

Vastavalt õppeainele saab õpetaja ise laadida üles illustreerivaid 3D mudeleid ning teha liitreaalsuse abil õppimine kaasahaaravaks ja meeldejäävaks kogemuseks igas Eestimaa koolis või kodus.

Mobi Lab on loonud põneva rakenuduse Eesti Loodusmuuseumile, millega saab tutvuda SIIN. 

Ettevõte on asutatud aastal 2019 
Opiq
Digitaalsete õpikute platvorm
Opiq koondab riiklikkule õppekavale vastavat digitaalset retsenseeritud õpisisu, mis on loodud oma ala ekspertide – teadlaste, toimetajate ja õpetajate poolt.

Opiqu platvorm töötab igal seadmel ning võimaldab otsingu filtreid kasutades leida sobiva õpisisu vastavalt ainevaldkonnale, teemale ja haridustasemele.

Ettevõte on asutatud aastal 2014.
SpeakLanguages
Võõrkeelte õppeplatvorm ja kogukond
Speak Languages koondab seitsme erineva võõrkeele vestmikke ja sõnanimekirju.

Lisaks koondab Speak Languages platvorm üle 100 tuhande liikme, kes moodustavad keeleõppepartnerite kogukonna, leides sõpru õpitavat keelt rääkivast riigist ning võimaldades võõrkeelt harjutada nn "native speaker-ga".

Ettevõte on asutatud aastal 2012.
Speakly
Võõrkeelte õppeplatvorm
Speakly on pühendunud keeleõppe arendamisele, kasutades selleks kompleksset teadusel põhinevat lähenemist ja uuringuid, et muuta keeleõpe kõikidele lihtsaks.

Speakly õpetab sõnu ja lauseid selle järgi, kui olulised need statistiliselt päris elus on. See teeb õppeprotsessi keeltekoolidega võrreldes 4-5 korda kiiremaks.

Speakly võimaldab keeleõpet 7-s erinevas võõrkeeles.

Ettevõte on asutatud aastal 2018.
Stuudium
Kooli õppekorralduse infosüsteem
Stuudium on õppekorralduse infosüsteem, mis toetab haridusasutuse igapäevast õppekorraldust, sh huviringide tööd ning loob suhtluskanalid kooli ja perede vahel.

Stuudium pakub võimalust luua tunnikavad, anda õpilastele õpitu kohta hinnanguid ning viia läbi arenguvestlusi. Lisaks võimaldab rakendus luua õppematerjale või kasutada Opigu platvormi ja viia läbi küsitlusi.

Ettevõte on asutatud aastal 2001.
TaskuTark
Taskutark - õppevara koondav rakendus
Taskutarga eesmärk on anda õpilastele võimalus õppida ükskõik kus, kasutades kõige sobivamat tehnoloogilist seadet. Taskutark sisaldab õppeaineid kõigis ainevaldkondades vastavalt koolitasemele, mida õpetajad ise jagavad.

Taskutark pakub nii teoreetilist lugemismaterjali, videoid, loenguid, harjutusi kui ka eneseanalüüsi teste.

Lisaks pakub Taskutark esimest e-mälumängu, kus oma teadmisi proovile panna. Vaata malumang.ee

Ettevõte on asutatud aastal 2013.
Tutorid
Üks-ühele õppe haldusvahend juhendajatele 
Tutor.id aitab professionaalsetel juhendajatel automatiseerida nende äri- ja õppeprotsesse, et nad saaksid keskenduda oma õpilastele ja enda ametialasele arengule.

Lisaks pakub Tutor.id lahendust õpiraskuste ja erivajadustega õpilaste paremaks kaasamiseks, aidates leida sobivaid juhendajaid ning koostada personaalne õppekava üks-ühele õppes.

Ettevõte on asutatud aastal 2015.
eKool
Kooli õppekorralduse infosüsteem 
eKool aitab tulemuslikumalt õppida ja õpetada, ühendades kiirelt ja mugavalt ühtseks õppivaks kogukonnaks õpilased ja nende pered ning õpetajad, koolid ning koolipidajad.

eKool aitab luua tunniplaane, lisada õppematerjale, hallata õppetöö ülesandeid nii koolis kui ka kodus ning edastada õpitulemusi.

Ettevõte on asutatud aastal 2005.
Huviringid ja haridusalgatused
ASÕP
Asendusõpetajate programm koolidele
Asendusõpetajate programm aitab koolidel kiiresti leida lühikeseks perioodiks asendusõpetaja kõikides ainevaldkondades, et ei jääks ära ükski ainetund.

ASÕP-i tugevuseks on lai tulevastest, praegustest ja endistest õpetajatest võrgustik, kes soovivad kaasa aidata õpetajate puuduse leevendamisele koolides. Õpetama on oodatud ka kõrgharidusega erialaspetsialistid, kes on läbinud pedagoogilise või andragoogika täiendkoolituse.

Algatus on loodud aastal 2017 ja seda toetab Heateo SA Haridusfond.
Codesters.club
Tarkvara tootearenduse valikkursus
Codesters.club pakub tarkvara tootearenduse valikkursust, kus noored ei õpi mitte ainult programmeerima, aga saavad ka oskusi projektijuhtimises ja kasutaja kogemuse tootedisainis ehk teavad mida tähendab UX designer.

Codesters.club on asutatud Riesenkampff Sihtasutuse poolt ning pakub täismahulist 3-aastast õppeprogrammi gümnaasiumitele.

Õppeprogramm on loodud aastal 2019.
Edumus
Spetsialistide kaasamine õpetajateks
Edumuse kaudu saavad töötavad spetsialistid kogutud oskuste- ja teadmistepagasiga panustada Eesti noorte haridusse, õpetades ühe õppeaasta jooksul ühele klassile ühte ainet.

Edumuse eesmärk on luua koolitusprogramm, mida haridusettevõtjad üle maailma saaks kasutusele võtta ja rakendada. Programmi kaudu saab enam säravaid spetsialiste osalise koormusega koolidesse õpetama ning seeläbi õpetajate puudust leevendada ja haridust praktilisemaks muuta.

Algatus on loodud aastal 2018.
Future Heroes
Ettevõtlikkust kasvatav programm tüdrukutele
Superheroes on ettevõtlikkust ja eestvedamist arendav programm 13–17-aastastele tüdrukutele, et avada nende potentsiaal olla liidrid ja tunda ennast tõeliste superkangelastena.

4-kuulise programmi jooksul saavad tüdrukud proovida oma supervõimeid, omandades oskusi iseseisvaks eluks ning viies läbi ühiseid projekte viieliikmelistes rühmades. Future Heroes aitab leida uusi mõttekaaslasi ning saada inspiratsiooni eeskujudest. Future Heroesega saab iga neiu viia oma unistused ellu!

Algatus on loodud aastal 2016.
Haridusfond
Hariduse filantroopiafond
Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille on ellu kutsunud uue põlvkonna ettevõtjad. Haridusfond annab hoo sisse algatustele, mis aitavad lahendada olulisi kitsaskohti Eesti hariduses.

Haridusfond ootab algatusi, millel on potentsiaal olemasolevat haridussüsteemi heas mõttes raputada ja uuele tasemele aidata.

Fond on asutatud aastal 2018
Hariduskiirendi
Ettevõtluse ja tehnoloogia programm õpilastele
Hariduskiirendi toetab noorte tulevikuoskuste kujundamist edendades ettevõtlikkuse mõtteviisi läbi tehnoloogia oskusliku kasutamise.

Hariduskiirendi pakub programme, kus õpitakse siduma robootikat ettevõtlusega ning pakutakse koolidele startup mõtteviisi edendavat valikõppekava. Samuti viib hariduskiirendi läbi minihäkatone õpilastele.

Algatus on asutatud aastal 2018
Hüppelaud
Tehnoloogiahuviliste noorte suveprogramm
Hüppelaud on suvekool 14-19 aastastele noortele, kes oma ala asjatundjatest mentorite juhendamisel ehitavad viie päevaga valmis käegakatsutavad tehnoloogilised prototüübid, mis lahendavad igapäevaelus esinevaid probleeme.

Hüppelaud kestab 5 päeva, kus igal päeval on noortele seatud eesmärgid, et jõuda suvekooli lõpuks esitletava lahenduseni. Suvekoolis osaleb u 100 noort, kes kõik saavad võrdselt panustada millegi uue loomisse.

Algatus on loodud aastal 2017.
Robotex
Robotex - robootikafestival
Robotex on iga-aastane sündmus ja planeedi suurim robootikafestival. Tuhanded võistlejad, ettevõtete juhid, õpilased, üliõpilased ja perekonnad tulevad kokku, et kuulata robootika juhtivspetsialistide ettekandeid, ehitada roboteid ja saada teada tehnoloogia uusimatest arengutest.

Festival kestab kolm päeva, kus toimuvad mitmed võistlused erinevates raskusastmetes ja kategooriates, milleks valmistutakse igas robootikaringis pikalt ette.

Festival sai alguse aastal 2001
Spinner
Iduettevõtluse programm Ida-Viru noortele
Spinner programm toob idu- ja tehnoloogia ettevõtlusvaldkonna parimad tegijad Ida-Virumaa koolidesse, korraldades inspiratsiooniõhtuid ja häkatone noortele vanuses 16-19 elusaastat.

Programm annab noortele tänapäevased ärimaailma teadmised, tutvustab ettevõtte tegemise võimalusi ning päris-töötamise kogemusi Eesti tehnoloogia tipp-ettevõttes ja startupides. Läbi digioskuste arendamise, meeskonnatöö soodustamise innustab Spinner kohalike digitarkade kogukondade teket ning aitab teha teadlikke karjäärivalikuid.

Algatus on loodud aastal 2017
Tagasi Kooli
Külalistunnid koolidele ja töövarjutamine õpilastele
Tagasi Kooli on külalistundide vahendaja ja e-külalistundide läbiviija. 2019/2020 õppeaastal on võetud eesmärgiks pakkuda õpilastele ka karjääriteemalisi õppekäike ja töövarjuvõimalusi.

Tagasi Kool on kodanikualgatus, mille eesmärk on viia õpilasteni eluoskused, et ühiskonnas hästi hakkama saada. Alates 2012. aastast on Tagasi Kooli kaudu läbi viidud ca 3000 külalistundi ja üle 100 e-külalistunni kümnetele tuhandetele õpilastele. 

Algatus on loodud aastal 2012.
TechSisters
Tehnoloogia inspiratsiooniprogramm naistele ja tüdrukutele
Tech Sisters on algatus, mille visioon on inspireerida, harida ja julgustada naisi ja tüdrukuid tegelema tehnoloogiaga ja tegutseda IT alal.

Tech Sisters naisliikmetest asutajad kaasavad oma sookaaslasi, soovides luua samaväärsed võimalused kõikidele inimestele töötamaks IT valdkonnas. Tõuke andmiseks toimuvad robootika ja disainlahenduste praktilised algtaseme töötoad ning võrgustikuüritused tehnoloogiaettevõtetes, et pakkuda sarnaste huvidega eakaaslastele kokkusaamisi kogemuste vahetamiseks.

Tüdrukute kaasamiseks korraldab Tech Sisters üritusi Digigirls nime all.

Algatus on loodud aastal 2013.
Riiklikud ja ülikoolide programmid
EDUlab
Haridusuuenduse inkubaator õpetajatele
EDUlab on oma olemuselt justkui inkubaator, mis on loodud õppimise, uuendus- ja uurimistegevuste toetamiseks kestusega kuni 4 aastat. 

EDUlab töötab kõiki osapooli kaasava nn praktikakogukonnana. EDUlabi tegevused jagunevad nelja järjestikusesse etappi - koosloomine, uurimine, laiendamine ja levitamine ja järjepidevuse tagamine.
Omandatud teadmise omaksvõttu toetavad Innovatsioonilabori koolitused.

EDUlab on loodud aastal 2015.
EduTegu
Ettevõtlusõppe programm
Ettevõtlusõppe programm toetab nii koole, tööandjaid kui noori ettevõtlikkuse arendamisel ja ettevõtlusõppe rakendamisel ning ettevõtlusõppes osalemisel.

Programmi viib ellu Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel- ja liikides ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Ettevõtlusprogrammi all tegutsevad omakorda STARTER programm ning JA Eesti õpilasfirmade programm, mis pakuvad õppijatele äriideede arendamise kogemuse.
Junior Achievement
Noorte õpilasfirmade programm
Junior Achievement Eesti missioon on arendada noortes ettevõtlikkust, toetada ettevõtlust suunavaid valikuid ja kujundada noortes majanduslikult mõtlemist.

JA pakub koolidele õpilasfirmade loomise programmi koos metoodiliste juhenditega. Iga-aastane programm lõppeb õpilasfirmade loodud tooteid tutvustava suure laadaga.

Lisaks koolides toimuvale programmile korraldab JA koos oma vilistlastega erinevates regioonides õpilastele uute ideede häkatone.

Programm sai alguse aastal 1992.
Progetiiger
ProgeTiiger - tehnoloogiaõppe programm
ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ning toetada juhendajaid tehnoloogiaoskuste õpetamisel. Programmis on neli alameesmärki:

Laste ja koolinoorte huvi tõstmine inseneriteaduste vastu läbi robootika ja programmeerimise; õpetajate ja juhendajate koolitamine; haridusasutuste kaasamine ProgeTiigri võrgustikku; haridusasutustele uute tehnoloogiaseadmete soetamise toetamine.

ProgeTiigri programmi koordineerib HITSA ja see on loodud aastal 2014.
STARTERtallinn
STARTERtallinn äriideede arendamise programm
STARTERtallinn on kaks korda aastas toimuv äriideede arendust edendav programm põhiasukohaga Tallinnas gümnasistidele ja tudengitele, mida viiakse läbi Edu&Tegu ettevõtlusprogrammi alt. 

Kolme kuu jooksul saavad noored teadma, mis on startup, kuidas ühiskonnas esinevale probleemile leida äriidee ning see reaalseks tooteks või teenuseks disainida. Programmi jooksul on noortele temaatilistes seminarides toeks mentorid. Programm lõppeb valminud lahenduste pitchimistega kas Robotexil või siis Latitude59 konverentsil. STARTERtallinn programmis osalevad TalTech ja Tallinna Ülikool.

Programm sai alguse aastal 2017.
STARTERtartu
STARTERtartu äriideede arenduse programm
STARTERtartu on kaks korda aastas toimuv äriideede arendust edendav programm gümnasistidele ja tudengitele põhiasukohaga Tartus, mida viiakse läbi Edu&Tegu ettevõtlusprogrammi alt.

Kolme kuu jooksul saavad noored teadma, mis on startup, kuidas ühiskonnas esinevale probleemile leida äriidee ning see reaalseks tooteks või teenuseks disainida. Programmi jooksul on noortele temaatilistes seminarides toeks mentorid. Programm lõppeb valminud lahenduste pitchimistega lõpuüritusel Kaleidoskoop. STARTERtartu programmis osalevad Tartu Ülikool ja ülikooli Pärnu kolledž.

Programm sai alguse aastal 2017.
Teaduskool
TÜ Teaduskool võimekatele õpilastele
Tartu Ülikooli teaduskool pakub arenguvõimalusi kõigile võimekatele põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele sõltumata elukohast.

Teaduskooli tegevustes on kolm omavahel seotud liini - koolitused ja e-kursused õpilastele, huvi tekitavad ning arengut stimuleerivad võistlusmängud ja tipptaseme olümpiaadid.

Teaduskool viib läbi üle-eestilisi ainevaldkondlikke võistlusmänge matemaatikas, informaatikas ja füüsikas. Samuti korraldab Teaduskool mitmeid ainevaldkondlikke olümpiaade.

Teaduskool on loodud 1992.
sTARTUp Lab
Ettevõtluse eelinkubaator tudengitele
sTARTUp Lab (endine Ideelabor) on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna allüksus, mis pakub tegevuspõhist ettevõtlusõpet ja eelinkubatsiooniteenuseid kõikide valdkondade üliõpilastelele ja Tartu õppuritele.

sTARTUp Lab on koht, kus põnevatele probleemidele üheskoos uudseid lahendusi leida ja ellu viia. Oodatud on kõikide valdkondade üliõpilased ja õpilased, kes tahavad leida oma teadmistele praktilist rakendust, testida ideede elujõulisust ja töötada koos inimestega erinevatelt erialadelt nii ülikooli seest kui väljast.

Programm on loodud aastal 2011.
Kõrg- ja täiendharidus
Õppimine on elukestev ja uusi teadmisi ning oskusi omandada ei ole kunagi liiga vara või liiga hilja. Üldharidusele järgneb tihti soov edasi õppida kas ülikoolis, teha teadust või omandada hoopis kutseoskus. Ja seda ka juba vanemas eas. Tehnoloogia võimalused avardavad iga inimese õppimist ja aitavad ühineda mõne huvigrupiga. Nii tasemeõpe kui ka täiendharidus on inimese enesearengu loomulik teekond.
DreamApply
Sisseastumise infosüsteem välistudengitele
DreamApply on välistudengitele suunatud kõrgkoolidesse sisseastumise platvorm, mida kasutavad üle 200 kõrgkooli enam kui 25 riigis üle maailma.

DreamApply lahendus teeb õppimise globaalselt kättesaadavaks igale tudengile ning lihtsustab kõrgkoolide jaoks taotlusprotsesside haldamist.

Ettevõte on asutatud aastal 2011.
Guaana
Teadlasi ühendav globaalne platvorm 
Guaana aitab lihtsustada kogukonnapõhiselt teadustööde hindamist ning leida  rahastusi esitatud projektide elluviimiseks. 

Guaana teeb koostööd valitsuste ja organisatsioonidega üle kogu maailma, aidates neil jagada teadusrahastusi 6 korda kiiremini ja 75% tõhusamalt, ühendada teadlasi globaalselt ülemaailmseteks ideehäkatonideks ja koguda teadust edendavaid ideid online veebiseminaride kaudu.

Ettevõte on asutatud aastal 2014.
Lingvist
Võõrkeele õpperakendus igale inimesele
Lingvist on kõige nutikam ja kiirem vahend sõnavara iseseisvaks omandamiseks, mis on kasutusel üle maailma ning kasutatav 10 erinevas keeles.

Lingvist kasutab iga inimese õpitee kujundamisel tehisintellekt ehk AI tehnoloogiat, arvestades õpitaset ning jätkates sealt kus pooleli. Lingvistiga saab harjutada õpitava võõrkeele grammatikat ja hääldust.

Ettevõte on asutatud aastal 2013
Origami
E-õppe avatud platvorm
Origami platvorm ühendab õpilasi, õpetajaid, asutusi, juhendajaid ja tööandjaid. Keskmes on e-õppe platvorm, mis pakub juurdepääsetavat, taskukohast haridust ja rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsioone.

Origami platvorm pakub turvalist, koostööl põhinevat õpikeskkonda. Plokiahela tehnoloogial põhinev lahendus hõlbustab õpilaste edusammude ja sertifikaatide muutumatut ja läbipaistvat talletamist - vähendab pettusi ja suurendab usaldust.

Ettevõte on asutatud aastal 2018.
SpeakLanguages
Võõrkeelte õppeplatvorm ja kogukond
Speak Languages koondab seitsme erineva võõrkeele vestmikke ja sõnanimekirju.

Lisaks koondab Speak Languages platvorm üle 100 tuhande liikme, kes moodustavad keeleõppepartnerite kogukonna, leides sõpru õpitavat keelt rääkivast riigist ning võimaldades võõrkeelt harjutada nn "native speaker-ga".

Ettevõte on asutatud aastal 2012.
Speakly
Võõrkeelte õppeplatvorm
Speakly on pühendunud keeleõppe arendamisele, kasutades selleks kompleksset teadusel põhinevat lähenemist ja uuringuid, et muuta keeleõpe kõikidele lihtsaks.

Speakly õpetab sõnu ja lauseid selle järgi, kui olulised need statistiliselt päris elus on. See teeb õppeprotsessi keeltekoolidega võrreldes 4-5 korda kiiremaks.

Speakly võimaldab keeleõpet 7-s erinevas võõrkeeles.

Ettevõte on asutatud aastal 2018.
Tutorid
Üks-ühele õppe haldusvahend juhendajatele 
Tutor.id aitab professionaalsetel juhendajatel automatiseerida nende äri- ja õppeprotsesse, et nad saaksid keskenduda oma õpilastele ja enda ametialasele arengule.

Lisaks pakub Tutor.id lahendust õpiraskuste ja erivajadustega õpilaste paremaks kaasamiseks, aidates leida sobivaid juhendajaid ning koostada personaalne õppekava üks-ühele õppes.

Ettevõte on asutatud aastal 2015.
WalkTalk
Eesti keele õpperakendus vene keele baasil
WalkTalk aitab asukoha põhiselt ja teemast lähtuvalt kasutada eesti keelt vene keele baasil.

WalkTalk pakub laias valikus igapäevelu situatsioone puudutavad kõnefraase ja väljendeid, mida häälduse õppimiseks järgi korrata.

Ettevõte on asutatud aastal 2018.
Huviringid ja haridusalgatused
Haridusfond
Hariduse filantroopiafond
Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille on ellu kutsunud uue põlvkonna ettevõtjad. Haridusfond annab hoo sisse algatustele, mis aitavad lahendada olulisi kitsaskohti Eesti hariduses.

Haridusfond ootab algatusi, millel on potentsiaal olemasolevat haridussüsteemi heas mõttes raputada ja uuele tasemele aidata.

Fond on asutatud aastal 2018
Robotex
Robotex - robootikafestival
Robotex on iga-aastane sündmus ja planeedi suurim robootikafestival. Tuhanded võistlejad, ettevõtete juhid, õpilased, üliõpilased ja perekonnad tulevad kokku, et kuulata robootika juhtivspetsialistide ettekandeid, ehitada roboteid ja saada teada tehnoloogia uusimatest arengutest.

Festival kestab kolm päeva, kus toimuvad mitmed võistlused erinevates raskusastmetes ja kategooriates, milleks valmistutakse igas robootikaringis pikalt ette.

Festival sai alguse aastal 2001
TechSisters
Tehnoloogia inspiratsiooniprogramm naistele ja tüdrukutele
Tech Sisters on algatus, mille visioon on inspireerida, harida ja julgustada naisi ja tüdrukuid tegelema tehnoloogiaga ja tegutseda IT alal.

Tech Sisters naisliikmetest asutajad kaasavad oma sookaaslasi, soovides luua samaväärsed võimalused kõikidele inimestele töötamaks IT valdkonnas. Tõuke andmiseks toimuvad robootika ja disainlahenduste praktilised algtaseme töötoad ning võrgustikuüritused tehnoloogiaettevõtetes, et pakkuda sarnaste huvidega eakaaslastele kokkusaamisi kogemuste vahetamiseks.

Tüdrukute kaasamiseks korraldab Tech Sisters üritusi Digigirls nime all.

Algatus on loodud aastal 2013.
Riiklikud ja ülikoolide programmid
EDUlab
Haridusuuenduse inkubaator õpetajatele
EDUlab on oma olemuselt justkui inkubaator, mis on loodud õppimise, uuendus- ja uurimistegevuste toetamiseks kestusega kuni 4 aastat. 

EDUlab töötab kõiki osapooli kaasava nn praktikakogukonnana. EDUlabi tegevused jagunevad nelja järjestikusesse etappi - koosloomine, uurimine, laiendamine ja levitamine ja järjepidevuse tagamine.
Omandatud teadmise omaksvõttu toetavad Innovatsioonilabori koolitused.

EDUlab on loodud aastal 2015.
Aastatel 2019-2022 koordineeris Startup Estonia EdTech valdkonna tegevusi. Alates 2021. aastast arendati sektorit koostöös MTÜ-ga EdTech Estonia, kes alates 2023. aastast vastutab valdkonna arengu eest iseseisva organisatsoonina.

EdTech Estonia eesmärk on aidata kaasa haridusinnovatsiooni edendamisele, toetades EdTech ettevõtteid nende laienemisel välisturgudele, viies kokku haridustehnoloogia iduettevõtted ja haridusasutused uute EdTech lahenduste tekkimiseks.

Valdkonna arendustegevused

EdTech startupidele

Tugeva haridusvalkonna iduettevõtluse ökosüsteemi loomiseks pakutakse toetegevusi tegutsevatele startupidele ning aidatakse kaasa uute ettevõtete tekkimisele koostöös koolide ja partneritega
Illustration

EdTech haridusalgatustele

Startup mõtteviis ja ettevõtlikkus on olulised märksõnad valmistumisel uuteks tuleviku oskusteks juba alates eelkoolieast. Selle jaoks kaasatakse haridusalgatused ja -programmid, kes aitavad kaasa uute tuleviku tegijate pealekasvule ettevõtluses.

Koostööpartnerid

  • EdTech Estonia
  • Haridus- ja Teadusministeerium
  • TLÜ Digitehnoloogiate Instituut   
  • Education Estonia 

Koostööpartnerid

Tehakse koostööd teiste riiklike haridusinstitutsioonidega ja rahvusvaheliste võrgustike ning partneritega. Koostatakse kaks korda aastas ülevaateid EdTech sektori tegevustest uute projektide ja tegevussuundade välja töötamiseks koostöös partneritega. 


2019-2022 aasta toetustegevuse aruanded:

Illustration

Kontakt

Inga Kõue
Teadusmahuka iduettevõtluse valdkonna projektijuht
e-mail inga@startupestonia.ee
tel +3725110903