Startup Estonia otsib enda tiimi kogukonna arendusjuhti

Startup Estonia on Eesti startup-kogukonna organisatsioonide ja iduettevõtjate esindaja ning katusorganisatsioon. Eesti startup-kogukonnas on pea 150 erinevat organisatsiooni, mis tegelevad iduettevõtluse oskuste arendamise, kogukonna toetamise ning iduettevõtjaile vajalike teenuste pakkumisega. Startup Estonia viib ellu pikaajalist startup-ökosüsteemi arendamise strateegiat, et tõsta Eesti Euroopa juhtivate innovatsiooniriikide hulka. Toetame ja tugevdame startup-ökosüsteemi organisatsioone, esindame kohalikku startup-kogukonda väljaspool Eestit, võtame vastu välisdelegatsioone, korraldame startup-kogukonna üritusi, koordineerime startup-andmebaasi ja startup-viisa programmi ning anname regulaarset ülevaadet sektori arengust ja kitsaskohtadest. Startup Estonia programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest ja programmi viib ellu SA KredEx.

Ootame Startup Estonia meeskonda kogukonna arendusjuhti, kellega koos jätkata Eesti startup-kogukonna võimestamist. Loe ka praeguse kogukonna arendusjuhi Liisi Orgi ülevaadet enda teekonnast. 

Peamised tööülesanded:

 • Eesti startup-kogukonna organisatsioonide kaardistamine ja motiveerimine, koostöövõimaluste leidmine ja infovahetuse korraldamine

 • startup-ökosüsteemi arendavate koostööprojektide algatamine ja monitoorimine, lähtudes Startup Estonia eesmärkidest

·       ökosüsteemi osalistele võrgustumisvõimaluste loomine, sh kogukonnaürituste korraldamine

 • ·välisriikide partnerorganisatsioonidega suhtlemine


 Kandidaadilt ootame:

 • töökogemust startup-valdkonnas

 • ·      projektijuhtimise kogemust, sh eelarvejuhtimises ja aruandluses

 • inglise ja eesti keele kirjalikku ja suulist oskust väga heal tasemel

 • head suhtlemis- ja enesejuhtimisoskust, koostöövalmidust, algatusvõimet

 • kõrgharidust

 • esinemisjulgust


Omalt poolt pakume:

 •  võimalust viia ellu muutusi Eesti startup-valdkonnas  

       põnevat ja mitmekülgset tööd ning arenguvõimalusi

 •  sõbralikku ja toetavat kollektiivi ning kvaliteetset töökeskkonda

 •  paindlikku tööaega.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja (inglise keeles) aadressile cv@kredex.ee hiljemalt 23.07.2021. Sinu küsimustele töö osas vastab Startup Estonia juht Eve Peeterson eve.peeterson@startupestonia.ee.  


More stories

Former Chairman of Nokia: “One can be an optimist only when prepared for the worst”

Last week Estonian investors and startuppers met with Risto Siilasmaa, former chairman of Nokia and one of the most inspirational business leaders ...
Sep 22, 2021

Startup Estonia käivitab tasuta mentorprogrammi Ida-Viru ettevõtetele

Selle aasta oktoobris ja novembris saavad Ida-Virumaa ettevõtjad osaleda mentorprogrammis, mille raames on võimalik saada abi ja praktilisi nõuande...
Sep 17, 2021

Older news