Startup Estonia otsib enda tiimi kogukonna arendusjuhti

Startup Estonia on Eesti startup-kogukonna organisatsioonide ja iduettevõtjate esindaja ning katusorganisatsioon. Eesti startup-kogukonnas on pea 150 erinevat organisatsiooni, mis tegelevad iduettevõtluse oskuste arendamise, kogukonna toetamise ning iduettevõtjaile vajalike teenuste pakkumisega. Startup Estonia viib ellu pikaajalist startup-ökosüsteemi arendamise strateegiat, et tõsta Eesti Euroopa juhtivate innovatsiooniriikide hulka. Toetame ja tugevdame startup-ökosüsteemi organisatsioone, esindame kohalikku startup-kogukonda väljaspool Eestit, võtame vastu välisdelegatsioone, korraldame startup-kogukonna üritusi, koordineerime startup-andmebaasi ja startup-viisa programmi ning anname regulaarset ülevaadet sektori arengust ja kitsaskohtadest. Startup Estonia programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest ja programmi viib ellu SA KredEx.

Ootame Startup Estonia meeskonda kogukonna arendusjuhti, kellega koos jätkata Eesti startup-kogukonna võimestamist. Loe ka praeguse kogukonna arendusjuhi Liisi Orgi ülevaadet enda teekonnast. 

Peamised tööülesanded:

 • Eesti startup-kogukonna organisatsioonide kaardistamine ja motiveerimine, koostöövõimaluste leidmine ja infovahetuse korraldamine

 • startup-ökosüsteemi arendavate koostööprojektide algatamine ja monitoorimine, lähtudes Startup Estonia eesmärkidest

·       ökosüsteemi osalistele võrgustumisvõimaluste loomine, sh kogukonnaürituste korraldamine

 • ·välisriikide partnerorganisatsioonidega suhtlemine


 Kandidaadilt ootame:

 • töökogemust startup-valdkonnas

 • ·      projektijuhtimise kogemust, sh eelarvejuhtimises ja aruandluses

 • inglise ja eesti keele kirjalikku ja suulist oskust väga heal tasemel

 • head suhtlemis- ja enesejuhtimisoskust, koostöövalmidust, algatusvõimet

 • kõrgharidust

 • esinemisjulgust


Omalt poolt pakume:

 •  võimalust viia ellu muutusi Eesti startup-valdkonnas  

       põnevat ja mitmekülgset tööd ning arenguvõimalusi

 •  sõbralikku ja toetavat kollektiivi ning kvaliteetset töökeskkonda

 •  paindlikku tööaega.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja (inglise keeles) aadressile cv@kredex.ee hiljemalt 23.07.2021. Sinu küsimustele töö osas vastab Startup Estonia juht Eve Peeterson eve.peeterson@startupestonia.ee.  


More stories

Estonian Startup Ecosystem Participants Satisfaction Survey 2022

The goal of the Startup Estonia programme is to create more success stories of startup companies in Estonia by devel...
Dec 2, 2022

Powerful steps towards the end of a challenging year

With offering nearly 10 000 jobs and 134M EUR paid in employment taxes accompanied by 1,5B EUR turnover generated and 1,2B EUR investments raised, ...
Nov 10, 2022

Older news