Otsime teadmusmahuka ettevõtluse projektijuhti!

Startup Estonia on Eesti startup-kogukonna organisatsioonide, iduettevõtete ja liikmete esindaja ning katusorganisatsioon. Esindame startup-ökosüsteemi riigisiseselt ja väljaspool Eestit, aitame algatada iduettevõtjate arenguprogramme, loome võrgustumisvõimalusi, võtame vastu välisdelegatsioone, korraldame startup-kogukonna üritusi ning koordineerime startup-viisa programmi. Startup Estonia programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Teadmusmahuka ettevõtluse projektijuht (Deep Tech Project Lead) kujundab koostöös turuosalistega strateegilise vaate ja teekaardi, et luua toimiv teadmusmahuka ettevõtluse ökosüsteem. Projektijuhi ülesandeks on juhtida teadmusmahuka ettevõtluse arendamise suunda Startup Estonia programmis, muuhulgas kaardistades osapoolte huvid, luues teadlaste ja ettevõtjate koostöövõimalusi, viies ellu teemakohaseid uuringuid ning koordineerides kogukonda arendavaid tegevusi. Teadmusmahuka ettevõtluse all mõistame teadustöö, inseneeria ja disaini kombinatsioonil rajanevat globaalse mõjuga toodete ja teenuste turustamist.


Igapäevatöö pakub sulle:   

 • väljakutseid ja võimalusi kujundada Eesti teadmusmahuka ettevõtluse maastikku
 • aidata kaasa iduettevõtluse ökosüsteemi viimisel järgmisele tasemele
 • põnevat ja mitmekülgset tööd
 • sõbralikku kollektiivi ja kvaliteetset töökeskkonda
 • paindlikku tööaega.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on: 

 • kõrgharidus
 • rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemus
 • varasem kokkupuude või sügav huvi ettevõtluse ning teadus- ja arendustegevuse sidumise vastu
 • varasem kokkupuude startup-kogukonna ja/või avaliku sektori tegevusega
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus
 • sind iseloomustavad märksõnad: initsiatiivikus, pingetaluvus ja täpsus
 • hea enesejuhtimise, koostöö- ja suhtlusoskus.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja (inglise keeles) aadressile cv@kredex.ee hiljemalt 5.11.2021. Sinu küsimustele töö osas vastab Eve Peeterson eve.peeterson@startupestonia.ee.


More stories

Mapping of Factors behind the Estonian Tech Companies Headquarter Location Decisions (2021)

Estonian Centre for Applied Research (CentAR) carried out a mapping regarding Estonian tech companies headquarters with the aim to gather info abou...
Jan 13, 2022

Powerful steps towards the end of a remarkable year

In the past months, the Estonian startup ecosystem has witnessed several historical moments. Wise became the first Estonian decacorn, Bolt secured ...
Nov 15, 2021

Older news