Otsime teadmusmahuka ettevõtluse projektijuhti!

Startup Estonia on Eesti startup-kogukonna organisatsioonide, iduettevõtete ja liikmete esindaja ning katusorganisatsioon. Esindame startup-ökosüsteemi riigisiseselt ja väljaspool Eestit, aitame algatada iduettevõtjate arenguprogramme, loome võrgustumisvõimalusi, võtame vastu välisdelegatsioone, korraldame startup-kogukonna üritusi ning koordineerime startup-viisa programmi. Startup Estonia programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Teadmusmahuka ettevõtluse projektijuht (Deep Tech Project Lead) kujundab koostöös turuosalistega strateegilise vaate ja teekaardi, et luua toimiv teadmusmahuka ettevõtluse ökosüsteem. Projektijuhi ülesandeks on juhtida teadmusmahuka ettevõtluse arendamise suunda Startup Estonia programmis, muuhulgas kaardistades osapoolte huvid, luues teadlaste ja ettevõtjate koostöövõimalusi, viies ellu teemakohaseid uuringuid ning koordineerides kogukonda arendavaid tegevusi. Teadmusmahuka ettevõtluse all mõistame teadustöö, inseneeria ja disaini kombinatsioonil rajanevat globaalse mõjuga toodete ja teenuste turustamist.


Igapäevatöö pakub sulle:   

 • väljakutseid ja võimalusi kujundada Eesti teadmusmahuka ettevõtluse maastikku
 • aidata kaasa iduettevõtluse ökosüsteemi viimisel järgmisele tasemele
 • põnevat ja mitmekülgset tööd
 • sõbralikku kollektiivi ja kvaliteetset töökeskkonda
 • paindlikku tööaega.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on: 

 • kõrgharidus
 • rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemus
 • varasem kokkupuude või sügav huvi ettevõtluse ning teadus- ja arendustegevuse sidumise vastu
 • varasem kokkupuude startup-kogukonna ja/või avaliku sektori tegevusega
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus
 • sind iseloomustavad märksõnad: initsiatiivikus, pingetaluvus ja täpsus
 • hea enesejuhtimise, koostöö- ja suhtlusoskus.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja (inglise keeles) aadressile cv@kredex.ee hiljemalt 5.11.2021. Sinu küsimustele töö osas vastab Eve Peeterson eve.peeterson@startupestonia.ee.


More stories

Estonian Startup Ecosystem Participants Satisfaction Survey 2022

The goal of the Startup Estonia programme is to create more success stories of startup companies in Estonia by devel...
Dec 2, 2022

Powerful steps towards the end of a challenging year

With offering nearly 10 000 jobs and 134M EUR paid in employment taxes accompanied by 1,5B EUR turnover generated and 1,2B EUR investments raised, ...
Nov 10, 2022

Older news