Startup Estonia käivitab tasuta mentorprogrammi Ida-Viru ettevõtetele

Selle aasta oktoobris ja novembris saavad Ida-Virumaa ettevõtjad osaleda mentorprogrammis, mille raames on võimalik saada abi ja praktilisi nõuandeid oma ala asjatundjatelt.

Vene keeles info allpool. Информация на русском ниже.

Startup Estonia viib läbi Ida-Viru mentorprogrammi teist aastat järjest eesmärgiga tuua kokku ärimentorid ja oma ala asjatundjad ning kohalikud ettevõtted. Programm on mõeldud vaid Ida-Virumaal registreeritud ettevõtetele ning iga programmis osaleja saab tasuta kaheksa tundi nõustamist. Ettevõtjatele on mentorite teenused tasuta, kulud katab Startup Estonia.

Tegemist on Ida-Viru ettevõtjatele mõeldud programmiga, kuhu ootame osalema kõiki nii alustavaid kui ka juba kogenud ettevõtjaid, kes otsivad vastuseid oma küsimustele, lahendusi konkreetsetele probleemidele või soovivad kaasamõtlemist ja erapooletut vaadet. Mentorprogrammis osalemiseks ei pea ettevõte olema iduettevõte, abi saavad küsida ka traditsioonilised ettevõtted,” sõnas Startup Estonia Ida-Virumaa projektijuht Anželika Pratkunas.

Möödunud aastal osales programmis kokku 30 Ida-Virumaa ettevõtet ning osalejate rahulolu mentorite poolt pakutud teenustega oli väga kõrge. Sel aastal löövad programmis mentorina kaasa kolm edukat ettevõtjat ja oma valdkonna eksperti.

Ron Luvištšuk (BFA Estonia OÜ) nõustab äriplaani kirjutamises, finantspognooside ja finantstsenaariumi koostamises, finantjuhtimise süsteemi juurutamises, SHA (shareholder’s agreement) ehk omanike vaheliste lepingutega seotud küsimustes.  Kontakt: ron@bfa.ee, +372 5019216

Tatjana Moroz (Capacity OÜ) nõustab väärtuspakkumise, hinnakujunduse, turustuskanalite, reklaami ja turundusuuringute küsimustes ning aitab nii strateegilises planeerimises ja eelarvestamises kui ka turundussisu analüüsis ja sotsiaalmeedia strateegiate koostamisel.  Kontakt: moroz5114714@gmail.com, moroz@tmk.edu.ee, +372 511 4714

Valeria Lavrova (EffectExpert MTÜ) on valmis nõustama ärimudeli koostamisel, avaliku esinemise ja kõnekunsti oskuste arendamisel, meeskonna töö korraldamisel ja konfliktide lahendamisel ning ka laiemalt kiusamise ennetamisel ja lahenduste otsimisel. Kontakt: effectexpert@gmail.com

Nõustamisteenust pakutakse nii kohapealt kui ka veebi vahendusel. Mentorluse saamiseks kontakteeruge mentoritega otse! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Startup Estonia предлагает предпринимателям Ида-Вирумаа бесплатную менторскую программу

В октябре и ноябре этого года предприятия Ида-Вирумаа смогут принять участие в бесплатной менторской программе, в рамках которой можно получить практические советы и поддержку от экспертов.


Startup Estonia проводит менторскую программу второй год подряд с целью продвижения сотрудничества бизнес-менторов и профессионалов в разных сферах с местными предпринимателями. Программа рассчитана на предприятия зарегистрированные в Ида-Вирумаа, и каждый участник получит восемь бесплатных часов консультаций. Для предприятия услуги ментора бесплатны, расходы покрывает Startup Estonia.


Менторская программа призвана оказать поддержку предприятиям Ида-Вирумаа, и принять в ней участие смогут как начинающие, так и уже опытные предприниматели, которые ищут совета, ответов на свои вопросы, решения конкретной проблемы или нуждаются в поддержке и независимом мнении. Для участия в программе предприятие не обязательно должно быть стартапом, за помощью могут обращаться и традиционные предприятия всех сфер деятельности," — рассказала руководитель проектов Startup Estonia в Ида-Вирумаа Анжелика Праткунас.

В прошлом году в программе приняло участие 30 предприятий Ида-Вирумаа, и участники остались довольны предложенными услугами. В этом году в программе принимают участие три успешных бизнес-ментора и эксперта в своей сфере.

Рон Лувищук (BFA Estonia OÜ) проконсультирует в вопросах написания бизнес-плана, прогнозирования финансовых потоков и сценариев, выстраивания системы финансового учета для руководителя, создания договоров SHA (shareholder’s agreement) взаимодействия собственников компании. Контакт: ron@bfa.ee, +372 5019216

Татьяна Мороз (Capacity OÜ) консультирует в сфере маркировки и ценностных предложений, а также поможет в ценообразовании, каналах сбыта, продвижении товаров и услуг, при проведении маркетинговых исследований, в стратегическом планировании и составлении бюджета, анализе маркетингового контента и разработки стратегии присутствия в соцсетях. Контакт: moroz5114714@gmail.com, moroz@tmk.edu.ee, +372 511 4714

Валерия Лаврова (EffectExpert MTÜ) поможет предпринимателям в разработке бизнес-модели, а также при анализе навыков, ресурсов, ключевой деятельности и основной ценности, в подготовке к публичным выступлениям и ораторском искусстве, в организации командной работы, а также в решении проблем травли в обществе, в команде или на рабочем месте. Контакт: effectexpert@gmail.com


Консультационные услуги предлагаются как при личной встрече, так и онлайн. Для получения консультаций свяжитесь с менторами напрямую.


More stories

The first quarter of 2023 for the Estonian startup sector

With nearly 10,000 jobs and 53 million EUR paid in employment taxes, along with 568 million EUR in generated turnover, the Estonian startup sector ...
May 3, 2023

Call for Database Management Intern

Estonian Startup Database is the most extensive source of Estonian startups, powered by Startup Estonia. The database is currently home to mor...
Apr 27, 2023

Older news