Eesti iduettevõtluse arendusprojektid saavad olulise rahasüsti

Startup Estonia toetab Eesti iduettevõtluse arendamisele suunatud algatuste ja arenguprogrammide läbiviimist 200 000 euroga. Rahastuse saab kaheksa hanke raames valitud projekti summas kuni 25 000 eurot.

Startup Estonia kogukonna arendusjuht Liisi Org tõi hanke tulemusi kommenteerides välja, et valitud algatused aitavad kaasa Eesti iduettevõtluse tasakaalustatud ja mitmekesisele arengule ning oluliseks kriteeriumiks nende valikul oli eristumine olemasolevatest programmidest. “Võitjad keskenduvad senisest rohkem koostööle, regionaalsele arengule ja mitmekesisusele, näiteks noortele ja naistele. Samuti on projektid ka varasemast pikaajalisemad ning kindlasti ka suurema mõjuga,” tõi Org välja.  

Rahastuse saavad regionaalset iduettevõtlust arendavad programmid ja iduettevõtetele mõeldud projektid, samuti mitmekülgsuse kasvamist soodustavad ja noortele suunatud arenguprogrammid, mis arendavad startup-mõtteviisi.

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul avaldavad kõik hanke raames valitud projektid nii idusektorile kui ka Eesti arengule laiemat mõju. “Mul on väga hea meel, et iduettevõtluse arendamisele suunatud algatused keskenduvad sellistele olulistele valdkondadele nagu noorte ettevõtliku mõtteviisi arendamine ja toetamine, naiste osakaalu suurendamine ettevõtluses, regionaalne võrgustumine ning koostöö erinevate tugiorganisatsioonide, ettevõtjate ja investorite vahel,” sõnas Truu. 

  • HK Unicorn Squad algatab üle-eestilise noortele tüdrukutele suunatud projekti, mille eesmärgiks on tüdrukute aktiivse eluhoiaku kasvatamine ning nende osakaalu suurendamine iduettevõtluses ja tehnoloogia valdkonnas. Projekti raames pakutakse tuge ja tasuta vahendeid neile, kes soovivad käivitada 7-14 aastastele tüdrukutele mõeldud tehnikaringi oma kodukohas või koolis. Hetkel tegutseb HK Unicorn Squad huviringides kokku 1000 tüdrukut ning grupid asuvad üle Eesti, kusjuures suur hulk gruppe asuvad väljaspool suuremaid keskusi.
 
  • Tartu Teaduspargi ja Tallinna Teaduspargi Tehnopol teaduse kommertsialiseerimise programm aitab kaasa deep tech projektide arvu kasvule ja süstematiseeritud deep tech ettevõtte laborist äriks kujundamisel. Projekti meeskond soovib luua ja käivitada teaduse kommertsialiseerimise ahelat alustades ülikoolidest ning liikudes tugiorganisatsioonide toel erakapitali kaasamise ja klientideni.

  • Civitta Eesti töötas välja naistele suunatud arenguprogrammi, mille eesmärgiks on naiste suunamine iduettevõtlusesse, osalejate motiveerimine ja toetamine. Projekti raames luuakse Eesti nais-ettevõtjatele tugivõrgustik ning aidatakse naiste poolt asutatud ja juhitavad iduettevõtted kasvule ning toetatakse neid ka investeeringute kaasamisel. 

  • Eesti Tervisemajanduse Koda käivitab uudse inkubaatori ja kogukonnakeskuse, mis täiendab tervisemajandust kui prioriteetset ja kasvavat valdkonda, keskendudes tervisevaldkonna eripäradele ja tiimide vajadustele. Programmi jooksul aidatakse iduettevõtetel paremini aru saada turust, täpsustada väärtuspakkumist, tugevdada tiimi ning aru saada edasise ettevõtte arengu etappidest ja kaasnevatest riskidest.

  • VIVITA Estonia noortele suunatud projekt loob uudse videokoolituste sarja 9-14-aastaste noortele. Mänguliste videokoolituste eesmärgiks on startup-meelelaadi populariseerimine, laste ettevõtlikkuse, digipädevuse ja MATIK-oskuste arendamine ning iduettevõtlusega seotud teadmiste, oskuste ja hoiakute kasvatamine.

  • Tallinna Teaduspark Tehnopol soovib oma uudse arenguprogrammiga toetada iduettevõtjaid uute klientideni jõudmisel ning suurendada Eesti suurte ja keskmise suurusega ettevõtete valmisolekut koostööks iduettevõtetega ja avatust innovatsioonile. 

  • LIFT99 programm on mõeldud skaleerimise faasis iduettevõtjatele ning sellest saab alternatiiv täna turul olevatele osaluspõhistele inkubaatoritele ja kiirenditele. Programmi valitakse viis kõrge kasvupotentsiaaliga iduettevõtet ning projektimeeskonna toel kaardistatakse lahendust nõudvad probleemkohad, mis takistavad programmis osalejate liikumist järgmisesse arenguetappi.

Hanget „Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendamine ja iduettevõtjate arenguprogrammid“ viidi läbi kolmandat korda. Sel aastal esitati kokku 35 pakkumist ning rahastuse sai kaheksa algatust summas kuni 25 000 eurot. Iduettevõtluse ökosüsteemi arendamise riigihanke kogumaht on 200 000 eurot. Kogukonnale suunatud algatuste elluviimiseks on korraldajal kuni 19 kuud.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx. Riigihanget „Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendamine ja iduettevõtjate arenguprogrammid 2020“ rahastatakse Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Foto: Maido Parv

More stories

Uuring: Eesti majanduse veduriks võib saada kuus tehnoloogiavaldkonda

EASi ja KredExi ühendasutuse tellimusel koostöös erivaldkondade ekspertidega  valminud uuring toob välja kuus süvatehnoloogia valdkonda, kus E...
Sep 13, 2023

Transforming Downturn into Growth - Estonian Startup Sector Adapts in Challenging Times

The Estonian startup ecosystem is demonstrating consistency and resilience in facing the challenging times of the global economy. Even though the t...
Aug 15, 2023

Older news